Clipatize in the
"Online Video" report
by Interaktywnie.com

Published by Weronika Narożniak on 12/07/2016

Every year, interaktywnie.com prepares the solid Online Video Report, which gathers insights and practical tips from industry leaders. This year, our Client Service Director Weronika Narozniak was invited to talk about the rise of social videos and how to prepare a smart social video strategy? Here is a transcript of her article.

 

 

weronika, narozniak, clipatize, agencja, client service, video, wideo, online, digital, marketing, content

"The foundation of every successful campaign is a smart communication strategy: starting from formulating key messages which match the specifications of the target audiences, and moving on to a smart selection of distribution channels. So if this is the recipe for success, why consider the social videos format? 

To start with, 'social' is the place where we can reach audiences which are valuable to mostly every business out there: your customers, potential employees, investors etc. And video? That's where all content trends meet: by the end of next year, it is expected that 80% of the online traffic will be only video. Already today, it is the most shared type of content - and that's why it's worth looking at video specifically. 

Social platforms have understood they have to become best friends with video, to keep their user base. We can already see the rise of options like native video, autoplay, live stream etc - which really engage users and build real connections with the brand.

The key to success? Smart content! A good social video is useful or funny, or educative, or fits in the life context of the viewer. It's not about the technical quality anymore, a raw smartphone recording can be equally engaging (or more!) than a complex 3D animation. What matters is to be able to answer the question: "why should the viewer want to share my content". Also, keep in mind your channel specifications: a video made for Facebook may not work for Twitter, LinkedIn etc.

So what is the greatest benefit of social videos? Reach. And of a well produced social video campaign? Relevant reach - which matches the business goals of the brand and brings ROI.

"   

Original text in Polish: 

"Filarem każdej kampanii jest właściwie skonstruowana komunikacja - poczynając od key messages, poprzez format aż do wyboru adekwatnych kanałów dotarcia. Dlaczego zatem spośród wszelkich formatów warto skierować swoje zainteresowaniu ku social videos? 

Między innymi dlatego, że to właśnie w kanałach social znajdziemy odbiorców omal każdego biznesu - klientów, potencjalnych pracowników, inwestorów. Wideo to natomiast stale rosnący w siłę król contentu  - prognozy pokazują, że do końca przyszłego roku prawie 80% ruchu w internecie będzie pochodziło z tego formatu, a już obecnie jest to najchętniej konsumowany i szerowany rodzaj treści. 

Platformy socialowe podążają za tymi trendami i udostępniają funkcje natywnego wideo, autoplay, live stream, etc oraz modyfikują algorytmy tak, by zachęcić marki do publikacji filmów, które najskuteczniej generują akcje i zaangażowanie po stronie użytkowników.

Kluczem do sukcesu jest treść! Dobrze przygotowane social video to takie, które odwołuje się do potrzeb i emocji odbiorcy. Niezależnie, czy publikujemy amatorskie nagranie czy profesjonalny materiał, produkcję zawsze należy zacząć od odpowiedzi na pytanie “dlaczego odbiorca podzieli się moim filmem”. Warto także dostosować materiał do charakterystyki kanału - film udostępniany na Facebooku, może nie sprawdzić się na Twitterze lub Instagramie. 

Jakie korzyści płyną wobec tego z social video? Zasięg. Dobrze przygotowane social video niesie jednak znacznie większą wartość - zasięg adekwatny, który przekłada się na realizację celów i ROI."

 

You can access the full report Wideo w internecie on the Interaktywnie.com page here

Image source: unsplash.com, artist: Samuel Zeller

 

 

 

Come back to the article list

Back